Střední kurz

Informace a podmínky studia:

Cílem tohoto dvouletého kurzu je dosažení úrovně jazykových dovedností v souladu s osnovami pro jazykové školy:

  • receptivní ovládání méně frekventovaných gramatických struktur a lexikálních jevů nutných pro porozumění čtenému textu všeobecného i populárně vědeckého zaměření
  • aktivní ovládání slovní zásoby v rozsahu přibližně 3 500 lexikálních jednotek včetně frazeologie v běžné komunikaci
  • dovednost reagovat i v náročnějších situacích společenského nebo pracovního styku s rodilými mluvčími
  • základní znalosti z reálií zemí příslušné jazykové oblasti v konfrontaci s reáliemi ČR

Střední kurz je možno ukončit státní jazykovou zkouškou základní nebo všeobecnou (viz informace v patřičném menu).

První ročník středního dvouletého kurzu je určen absolventům kurzu základního a ostatním pokročilým, kteří při vstupním přezkoušení prokáží dostatečnou pružnost v aktivním ovládání frekventovaných gramatických a lexikálních jevů. Bude-li mít uchazeč zájem přistoupit do kurzu později, škola si vyhrazuje možnost přezkoušení i v průběhu školního roku.

Druhý ročník středního dvouletého kurzu je vhodný pro absolventy prvního ročníku středního kurzu a jiné pokročilé, kteří vedle receptivního ovládání frekventovaných gramatických struktur prokáží aktivní osvojení slovní zásoby v širokém spektru a dobrou orientaci v reáliích zemí příslušné jazykové oblasti.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška