Přípravný kurz ke státním zkouškám

Informace a podmínky studia:

Jednoletý přípravný kurz 1. stupně ve zhuštěné formě shrnuje učivo základního kurzu. Je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku základní.

Jednoletý přípravný kurz 2. stupně shrnuje učivo středního kurzu a je určen zájemcům o státní jazykovou zkoušku všeobecnou.

Přípravné kurzy jsou určeny především těm:

  • kteří si v kurzu jazykové školy z nejrůznějších důvodů neosvojili učivo v míře požadované státní zkouškou;
  • kteří se ke složení státní jazykové zkoušky základní chtějí přihlásit s delším časovým odstupem od ukončení studia jazyka a potřebují si tudíž dříve osvojené učivo zopakovat a upevnit;
  • dovednost reagovat i v náročnějších situacích společenského nebo pracovního styku s rodilými mluvčími;
  • kteří studovali příslušný cizí jazyk v zahraničí nebo z jiných materiálů než těch, které jsou stanoveny pro jazykové školy a potřebují si své znalosti ověřit či doplnit a podrobněji se seznámit s požadavky příslušné státní zkoušky.

Obsahem kurzu je upevňování a rozšiřování frekventovaných gramatických a syntaktických struktur, obohacování aktivní slovní zásoby a podrobnější seznámení s reáliemi zemí příslušné jazykové oblasti. Nedílnou součástí kurzu je i podrobné seznámení s požadavky a typy úkolů v písemné i ústní části příslušné státní jazykové zkoušky.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška