Konverzační kurz

Informace a podmínky studia:

Cílem konverzačního kurzu je prohlubování řečových dovedností získaných předchozím studiem jazyka, obohacování slovní zásoby, získávání větší pohotovosti a samostatnosti v ústním projevu, zvyšování úrovně i v projevu písemném. Učební osnovy připouštějí možnost přizpůsobit náplň a postup potřebám a zájmům účastníků studia.

Kurz je určen zájemcům o komunikativní kompetence s důrazem na dovednost bezprostředně a přiměřeně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím v situacích běžného společenského života a svého profesního zaměření. Komunikativní metoda využívá různých postupů jako jsou např. nácvik porozumění slyšenému nebo čtenému projevu, práce s periodiky, přehled o současném společenském dění a vyjadřování osobního názoru, získávání nových informací o zemích příslušné jazykové oblasti.

Podmínkou zápisu do těchto kurzů je pohovor ověřující úroveň ústního vyjadřování uchazeče.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška