Státní zkoušky

Termíny a poplatky za vykonání státních jazykových zkoušek

Písemné státní jazykové zkoušky na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky konané podle vyhlášky MŠMT ČR č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách se uskuteční ve školním roce 2017/2018 v následujících termínech:

Jarní období 2018:

Státní jazyková zkouška základní
18. května 2018 (pátek) 12:30 – 13:30 – všechny jazyky

Státní jazyková zkouška všeobecná
25. května 2018 (pátek) 12:30 – 13:30 – všechny jazyky

Přihlásit se ke státním zkouškám je možné do 31. října (pro podzimní termín zkoušek) respektive do 31. března (pro jarní termín zkoušek) příslušného kalendářního roku.

Přesný čas konání zkoušky bude vždy sdělen písemným pozváním ke státní jazykové zkoušce.

Konání ústní části státní zkoušky (v případě úspěchu v části písemné) je vždy nejdříve 5 dnů po datu konání písemné části zkoušky. Uchazeči budou o datu a čase konání ústní části zkoušky informováni písemnou pozvánkou.

CVIČNÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY (STÁTNICE NANEČISTO)

Na naší škole je možné se na státní zkoušku základní i všeobecnou připravit i prostřednictvím vyzkoušení si kompletní písemné části zkoušky formou zkoušky cvičné.

Termíny konání zkoušek cvičných pro školní rok 2017/2018:

Jarní období 2018:
cvičná státní zkouška základní i všeobecná – všechny jazyky: březen (bude upřesněno)

Přihlásit se ke zkouškám cvičným je možné osobně, telefonicky nebo prostřednictvím online přihlášky, a to vždy nejpozději 1 týden před uvedeným termínem konání. Formulář elektronické přihlášky ke cvičným zkouškám naleznete zde:

OBJEDNÁVKA JAZYKOVÝCH KURZŮ / ZKOUŠEK

Kompletní ceník JŠ obsahující i poplatky za vykonání státních zkoušek základních, všeobecných i cvičných (nanečisto) najdete ZDE.