Kurzy pro žáky ZŠ

Kurzy cizích jazyků pro žáky základních škol

Cíl a obsah kurzu
Děti se cizímu jazyku učí stejným způsobem, jakým se učily mateřštinu. Při výuce v základních školách pracujeme s dětmi, které dosud nemají se systematickým učením příliš zkušeností. Tomu je pochopitelně třeba přizpůsobit celkový styl práce. Základem zůstává vždy hra. Chceme, aby se děti na našich hodinách především bavily, výuka by v žádném případě neměla být stresující. Hra sama o sobě je v tomto věku nejlepší motivací k učení. Učí se naprosto přirozeně za pomoci her, písniček a činností, které je baví. Samotné slovo „výuka“ je třeba brát s jistou rezervou – nezabýváme se složitou gramatikou, chceme, aby si děti nenásilnou formou zvykly na existenci angličtiny a naučily se v ní na základní úrovni orientovat. Vyučujeme především jednotlivá slovíčka a základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají.

Organizace a metody výuky v kurzu
Délka vyučovací hodiny je 45 minut, 1-2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost.

Kurzovné, zápisné
Zákonný zástupce dítěte zaplatí při podání přihlášky hotově zápisné ve výši 50,- Kč, nebo předloží doklad o jeho zaplacení.

Cena kurzu
2150,– Kč při jedné vyučovací hodině týdně (září až červen);
4100,– Kč při dvou vyučovacích hodinách týdně (září až červen).

Platba bude probíhat ve 2 termínech: září, leden.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška