Kurzy pro předškolní děti

Kurzy cizích jazyků pro předškolní děti (věku 3 až 6 let)

Cíl a obsah kurzu
Především nácvik správné výslovnosti, osvojení běžných komunikativních dovedností (pozdravy, představování, pokyny pro práci ve třídě), základní, jednoduché fráze, se kterými se děti denně setkávají (barvy, hračky, členové rodiny, bydlení, roční období, zahrada, oslava narozenin aj.).

Organizace a metody výuky v kurzu
Délka vyučovací hodiny je 30 až 45 minut, 1x až 2x týdně a obsahuje různé aktivity – písně, říkanky, pohyb, kreslení, hry, poslech, video – které budeme střídat, abychom vyloučili únavu a nesoustředěnost.

Kurzovné, zápisné
Zákonný zástupce dítěte zaplatí při podání přihlášky hotově zápisné ve výši 50,- Kč, nebo předloží doklad o jeho zaplacení.

Cena kurzu
1700,– Kč při jedné vyučovací jednotce týdně (září až červen);
3200,– Kč při dvou vyučovacích jednotkách týdně (září až červen).

Platba bude probíhat ve 2 termínech: září, leden.

Kurzovné – kalkulace ceny kurzu, zápisné, vrácení peněz, stornovací poplatky, slevy z ceny kurzu, změna ceny kurzu: podrobnosti ke stažení ZDE.

Online přihláška