Zkouška A1 pro cizince

Od ledna 2016 provádíme přezkušování cizinců za účelem udělení trvalého pobytu v souladu s nařízením vlády č. 31/2016 Sb.

Nově se můžete přihlašovat online přes tuto doménu:  www.cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt

Způsob přihlášení – osobně, telefonicky nebo vyplněním této přihlášky a odesláním e-mailem na adresu kucerova.jana@ssjs-tabor.cz.

Osobně: Pondělí – pátek: 07,00 – 15,00 hodin; Bydlinského 2474, 390 02 TÁBOR; 1. patro (ředitelství), kancelář č. 124.

Telefonicky: Jana Kučerová: 381 252 414; Jitka Kubů: 393 033 207

Kdo z Vás se buď elektronicky či telefonicky přihlásí ke zkoušce, musí nejpozději 4 dny před zkouškou doložit veškeré požadované údaje a dokumenty v písemné podobě. Pokud se uchazeč přihlašuje telefonicky, je nezbytně nutné, aby před termínem uzavření přihlášek  vyplnil také písemnou přihlášku a doplnil veškeré přihlašovací údaje.

POUKAZ MUSÍ ZŮSTAT V CELKU = A + B!!! Protože většinou nepocházíte z jižních Čech, stačí, když vše potřebné dáte do obálky a zašlete poštou na adresu naší školy (SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor). Pokud doklady nedoručíte, nebudete moci zkoušku vykonávat. Pokud se údaje na poukazu neshodují s údaji v cestovním dokladu, nelze poukaz považovat za platný.

Uchazeči, kteří budou vykonávat zkoušku bez poukazu, mohou být ke zkoušce připuštěni až po uhrazení poplatku 1.500,– Kč. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jitka Kubů, v. r.

vedoucí Jazykové školy

Termíny na následující období a časové rozhraní pro zápis:

srpen ***
září *** říjen listopad prosinec
26. 30. 21. 25. 16.
9-10 hod. 13-14 hod. 9-10 hod. 13-14 hod. 9-10 hod.

!!! TERMÍN OZNAČENÝ [***] JE JIŽ OBSAZEN !!! Konzultace / informace : Mgr. Jitka Kubů kubu.jitka@ssjs-tabor.cz.