Kurzy češtiny pro cizince

Úroveň začátečníci / Úroveň mírně pokročilí / Úroveň pokročilí

Studium českého jazyka v odpoledních a večerních kurzech vychází vstříc těm zájemcům o výuku, kteří se chtějí naučit základům komunikace v češtině – studium jv kurzech pro začátečníky e víceméně zaměřeno na zvládnutí úrovně A1 – znalost jazyka potřebná pro absolvování zkoušky z českého jazyka pro účely udělení trvalého pobytu – tu lze vykonat přímo na JŠ. Mírně a více pokročilí studenti si v těchto neintenzivních kurzech mohou své znalosti opakovat, udržovat a rozvíjet, přičemž je možno studium realizovat jako přípravu na státní zkoušku z českého jazyka – základní nebo všeobecnou. Po skončení jednoho ročníku může student pokračovat v ročníku dalším a navázat tak na předešlé znalosti.

Student, který nastoupí do kurzu jako úplný začátečník, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně A1/A2 (úroveň A1 odpovídá úrovni jazyka potřebného pro zvládnutí zkoušky z češtiny pro udělení trvalého pobytu).

Student, který nastoupí do kurzu jako mírně pokročilý, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně B1.

Student, který nastoupí do kurzu jako pokročilý, může při splnění všech studijních povinností a absolvování celého ročníku dosáhnout úrovně B2, která je potřebná pro zvládnutí základní státní zkoušky z českého jazyka (tuto zkoušku lze vykonat přímo na JŠ).

Online přihláška