Dokumenty ke stažení

Učebnice nakupujeme hromadně na začátku školního roku.

Žádost o…

Žádost o povolení pozdních příchodů /dřívějších odchodů/ z vyučování stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uvolnění z výuky stáhnout soubor [.pdf]
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uznání dosaženého vzdělání stáhnout soubor [.docx]
Propustka pro žáka stáhnout soubor [.doc]
Žádost o povolení změny oboru vzdělání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu stáhnout soubor [.docx]
Žádost o komisionální přezkoušení stáhnout soubor [.docx]
Žádost o opakování ročníku stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přerušení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přestup žáka na naši školu stáhnout soubor [.docx]
Žádost o přijetí ke studiu stáhnout soubor [.docx]
Oznámení o ukončení vzdělávání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uvolnění z výuky stáhnout soubor [.docx]
Žádost o uznání dosaženého vzdělání stáhnout soubor [.docx]
Žádost o vystavení stejnopisu stáhnout soubor [.pdf]

Jazyková škola

Školní řád JŠ stáhnout soubor [.doc]
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení o státní jazykové zkoušce, osvědčení zkurzu, osvědčení o základní znalosti ČJ –A1 stáhnout soubor [.pdf]
Žádost o zvláštní režim splácení kurzovného stáhnout soubor [.doc]
Přihláška pro večerní kurzy stáhnout soubor [.doc]
přihláška pro žáky SŠ a ZŠ stáhnout soubor [.doc]
přihláška pro děti z MŠ stáhnout soubor [.doc]
Pomaturitní studium: dřívější maturanti stáhnout soubor [.doc]
Pomaturitní studium: čerství maturanti stáhnout soubor [.doc]
Přihláška ke zkoušce z ČJ: úroveň A1 stáhnout soubor [.doc]
Přihláška do kurzu ČJ pro cizince stáhnout soubor [.doc]
Potvrzení o poučení ve večerních kurzech stáhnout soubor [.doc]