Termíny a rozpisy maturitních a závěrečných zkoušek

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek podzim 2020

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzim 2020

 

Ústní část MZ – jmenné rozpisy a kritéria hodnocení

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY HT4

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky HT4

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY IS4

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky IS4

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY VČ4

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky VČ4

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK TŘÍDY PO2

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky PO2

 

 

Harmonogram závěrečných zkoušek

Písemná část – rozpis žáků do učeben

 

Praktická část – jmenné rozpisy

65–51–H/01 Kuchař-číšník

 

26-57 H/01 Autoelektrikář

 

36-52-H/01 Instalatér

 

23-68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

 

29–54–H/01 Cukrář
29–56–H/01 Řezník-uzenář

 

65–51–H/01 Kuchař-číšník

 

Ústní část – jmenné rozpisy

Ústní závěrečná zkouška AEI (AU, AE, IN)

 

Ústní závěrečná zkouška CŘ3 (CU, ŘE)

 

Ústní závěrečná zkouška KČ3