Výchovný poradce

Výchovný poradce: PhDr. Jiří Vránek (kabinet 021-022)

Telefon: 393 033 162 – kabinet
393 033 222 – ŠPP
Email: vranek.jiri[zavináč]ssjs-tabor.cz
Konzultační hodiny:
Úterý – kabinet 11:35 — 12:25
Středa – ŠPP 13:00 — 15:00
Čtvrtek – kabinet 09:45 — 10:35

A kdykoliv po domluvě.

Inkluzivní a výchovné poradenství

spolupráce se zákonnými zástupci, PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními
tvorba, realizace a hodnocení  IVP
péče o žáky se SVP i žáky intaktní

www.prosaz.cz
Společnost pro sociální pomoc občanů se zdravotním postižením
Bezplatná linka: 800 246 642

https://mujautismus.cz/

poruchy autistického spektra

https://www.adehade.cz/

hyperkinetické poruchy (ADHD)

inkluzevpraxi.cz/

pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu

https://www.mujmindset.cz/

neurotické potíže, stres

Metodická pomoc při:

  • SPU (dys-)
  • nedostatečnosti v učení
  • potížích v osobní a sociální oblasti
  • problémech s rizikovým chováním