Školní asistent

Pomáhá žákům, rodičům i pedagogům při řešení a zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů. Věnuje se jednotlivcům a poskytuje jim bezplatné konzultace a poradenství. Pracuje také s třídními kolektivy, pomáhá zlepšit atmosféru, vztahy ve třídách i ve škole.

Poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje s rodiči, dbá o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.

Vyhledává žáky ohrožené školním neúspěchem, pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit, usiluje o zvýšení soběstačnosti žáků, poskytuje žákům podporu při výuce, snaží se předcházet neúspěchu ve výuce, komunikuje s problémovými žáky.

Poskytuje konzultace ve školním pedagogickém pracovišti i mimo něj.