Kariérový poradce

Základní oblasti činnosti KP na naší škole:

 • vede žáka při objevování profesních a vzdělávacích možností, motivuje žáka k sebepoznání
 • připravuje žáka pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, motivační dopis, konzultace při zpracování životopisu)
 • poskytuje informace o různých možnostech profesní kariéry po absolvování školy,     o vhodných informačních zdrojích
 • poskytuje konzultace pro zájemce z řad rodičů, včetně případného skupinového poradenství pro žáky a rodiče
 • propaguje služby kariérového poradenství ve škole
 • zajišťuje odborné exkurze, besedy s odborníky s praxe, využívá služeb úřadu práce, spolupracuje s institucemi, organizacemi, s případnými zaměstnavateli a dalšími partnery školy

Hlavní informační zdroje:

 • NajdiVS.cz – nejkomplexnější server pro hledání VŠ
 • infoabsolvent.cz – informační systém ISA o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce
 • impulsprokarieru.cz – pomáhá nastartovat vlastní kariéru
 • tutor.cz – přehled kurzů a školení, možnosti pomaturitního studia, příprava na maturitu apod.
 • jobs.cz – pracovní portál