Práce studentů

Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU

Projekt: Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor

Projekt: Studijní a informační centrum školy

Praxe očima studentů hotelnictví a turismus 2008/2009

Brožury

Výměnné pobyty studentů: Holandsko – 2008

Školní rok 2007/2008

Projekt: Modulová výuka diagnostiky osobních aut – průběh projektu

Projekt: Modulová výuka diagnostiky osobních aut – vznik studijního a informačního centra

Projekt: Šance pro ICT