Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky, vč. příloh

 

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka

 

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka

 

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Stáhnout (PDF, 36KB)

 

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Školní seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

 

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.