Dokumenty k maturitním a závěrečným zkouškám

Všeobecné i aktuální dokumenty k maturitním zkouškám

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky, vč. příloh

Stáhnout (PDF, 460KB)

Stáhnout (PDF, 670KB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka

Stáhnout (PDF, 299KB)

Seznam okruhů/témat třetí (tzv. školní) podčásti společné části ústní maturitní zkoušky z německého jazyka

Stáhnout (PDF, 273KB)

 

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Stáhnout (PDF, 48KB)

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

Školní seznam literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Stáhnout (PDF, 729KB)

Všeobecné i aktuální dokumenty k závěrečným zkouškám

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám – obory služeb

Opakovací okruhy pro obor Kuchař – číšník naleznete zde.

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám – Potraviny a výživa – jsou zde.

Opakovací okruhy otázek pro předmět Stolničení jsou zde.

Aktualizované otázky ze světa a práce naleznete zde.