Veřejná správa a regionální politika

suo-logo

Studium formou celoživotního vzdělávání

Dvouletý hrazený kurz CŽV následovaný třetím ročníkem ukončeným bakalářskou zkouškou
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě,
Ústav veřejné správy a regionální politiky, Hradecká 17, 748 01 Opava
e-mail: klara.truparova@fvp.slu.cz
www.fvp.slu.cz

Konzultační středisko Fakulty veřejných politik SU v Opavě, ÚVSRP SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ
Bydlinského 2474, 390 41 Tábor
e-mail: lavickova.jarmila@ssjs-tabor.cz
www.ssjs-tabor.cz

Bakalářský studijní program:

B6731 SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Magisterský studijní program:

N6731 SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE

Studijní obor:

VEŘEJNÁ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ POLITIKA
Základní informace