Výběrová řízení se řídí směrnicí Jihočeského kraje

Název:

Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi

Číslo: SM/18/RK, (ke stažení ZDE:)

Schváleno: Rada JK usnesení č. 4/2014/RK-31 ze dne 09.01.2014