Výběrová řízení 2013

Vyhodnocení nabídek

Název zakázky: Snížení energetické náročnosti SŠ OSAŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského 2474
Datum vyhlášení zakázky: 28.2.2013
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: KAZIKO a.s.
Sídlo dodavatele: Pod Turnovskou tratí 18
19800 Praha 9 Hloubětín
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Bc. Martin Zíma předseda představenstva
IČ dodavatele: 26693054
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy