Výběrová řízení 2011

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Zateplení vestibulu, studijního a vzdělávacího centra školy
Datum vyhlášení zakázky: 15.4.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: KAVAS a.s.
Sídlo dodavatele: 391 76 Slapy u Tábora 137
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Včelák Jiří, předseda představenstva
IČ dodavatele: 26111454
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Vnitřní úpravy vestibulu, studijního a vzdělávacího centra školy
Datum vyhlášení zakázky: 10.06.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: AGAMA Tábor s.r.o.
Sídlo dodavatele: Na Dlouhé 299, 39001 Tábor-Horky
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Jiří Kamenický, jednatel společnosti
IČ dodavatele: 25176099
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Nábytek pro vybavení studijního a informačního centra
Datum vyhlášení zakázky: 15.04.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: A-Desing, Pavlína Šimečková
Sídlo dodavatele: Klokotská 104, 39001 Tábor
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Pavlína Šimečková
IČ dodavatele: 62515306
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Sofistikovaný knihovnický SW
Datum vyhlášení zakázky: 15.04.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: LANius spol. s r.o
Sídlo dodavatele: Jirásková 1775, 390 02 Tábor
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Jiří Šilha, jednatel společnosti
IČ dodavatele: 25150707
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: ICT vybavení včetně doplňků
Datum vyhlášení zakázky: 11.04.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: ICT Servis 07, Marek Škrla
Sídlo dodavatele: Filipovská 72, 390 01 Tábor
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Marek Škrla
IČ dodavatele: 70660981
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Souhrnná zakázka na dodání simulačních pomůcek, výukového SW pro autodiagnostiku a školení pro pedagogy
Datum vyhlášení zakázky: 11.04.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: EKOPURE s.r.o
Sídlo dodavatele: Dvořákova 1809/15, 750 02 Přerov – Přerov I – Město
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Petr Přeslička
IČ dodavatele: 25598961
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy

 

Vyhodnocení nabídek:

Název zakázky: Souhrnná zakázka na dodání E – learningového portálu
Datum vyhlášení zakázky: 01.04.2011
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Název obchodní firma vybraného dodavatele: Tomáš Beran – Nightworkers.cz
Sídlo dodavatele: Pražského povstání 2316, 390 03 Tábor
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Tomáš Beran
IČ dodavatele: 87123509
Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy