Školská rada

Předseda školské rady

PhDr. Jiří Vránek vranek.jiri[@]ssjs-tabor.cz
učitel všeobecných předmětů, SŠ obchodu, služeb a řemesel, Tábor, zvolen za pracovníky školy

Členové rady

Ing. Jiří Fišer fiser-zastup[@]kraj-jihocesky.cz
krajský zastupitel, jmenován za zřizovatele

Naděžda Sagarová sagarova[@]vspdata.cz
obchodní referent, zvolena za zákonné zástupce

Přizvaní

Mgr. Jaroslav Petrů petru.jaroslav[@]ssjs-tabor.cz
ředitel školy, SŠ obchodu, služeb a řemesel, Tábor

Ing. Eva Šišková siskova.eva[@]ssjs-tabor.cz
zástupkyně ředitele pro technicko ekonomický a správní úsek, SŠ obchodu, služeb a řemesel, Tábor

 

Účel školské rady

  • je orgánem školy , jenž umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogům a dalším osobám podílet se na správě školy

 

Činnost

  • schvaluje výroční zprávu, školní a klasifikační řád
  • projednává návrh rozpočtu a inspekční zprávy
  • podílí se na koncepci rozvoje školy
  • navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a změny ve školním řádu
  • vyjadřuje se k návrhům ŠVP, jejich uskutečňování a k rozboru hospodaření
  • podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy