Projekt – Muzeum pivovarnictví Tábor

Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/29.02908

Ve sklepení Restaurace Beseda vznikají nové výstavní prostory

Předmětem nového projektu Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 je vybudování interaktivní expozice Muzeum pivovarnictví. Pro tyto účely budou nově zrekonstruovány dosud nevyužívané a veřejnosti nepřístupné sklepní prostory nemovité kulturní památky Měšťanského domu Restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře. Tento projekt je financován ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.
Celý projekt svou náplní a lokalizací propojuje několik rovin: bude prodloužena trasa táborských katakomb, které začínají pod budovou radnice a lemují celé náměstí až k Restauraci Beseda. Končit budou právě ve sklepních prostorách restaurace v Muzeu pivovarnictví. Návštěvníci katakomb, případně pouze muzea, budou moci po prohlídce vystoupat přímo do školní restaurace, kde si odpočinou u něčeho dobrého.
Celkově jde o zajímavý kulturně-edukační projekt podporující praktickou výuku studentů oborů kuchař a číšník a zároveň zajišťující atraktivitu města po stránce cestovního ruchu mimo hlavní sezónu, nebo za nepříznivého počasí.

3. tisková zpráva Muzeum pivovarnictví

2. tisková zpráva Muzeum pivovarnictví

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad:

Dodatek č. 1:

Dodatek č. 2:

Smlouva kraj – kofinancování:

Smlouva kraj – návratná finanční výpomoc:

Smlouva o dílo Toget:

Prezentace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.