Projekt – Revitalizace školního parku

Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/11.12183

Smlouva o poskytnutí podpory:

Rozhodnutí o poskytnutí podpory:

Usnesení o spolufinancování JK:

Smlouva o dílo s OK GARDEN:

Prezentace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.