Operační program Životní prostředí

Zateplení vstupního vestibulu školy

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009190

zobrazit informaci o projektu

Revitalizace školního parku

Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/11.12183

zobrazit informace o projektu »

Snížení energetické náročnosti SŠ OSAŘ a JŠ, Tábor, Bydlinského 2474

Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.13771

zobrazit informace o projektu »