Studijní a informační centrum školy

Vybudování Studijního a informačního centra školy si klade za cíl zavedení systematické výchovy informační gramotnosti žáků v podmínkách školy, která zahrnuje učební, maturitní i nástavbové obory, jazykovou školu a konzultační středisko Slezské univerzity v Opavě. V prostorách studijního a informačního centra budou žáci získávat schopnosti, dovednosti a znalosti považované za součást informační gramotnosti.
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi je považováno za jednu z klíčových kompetencí podle jednotlivých RVP. To znamená, že absolventi získají schopnosti pracovat s prostředky ICT a kromě toho získají schopnost získávat informace z různých zdrojů, efektivně získané informace využívat a také věrohodně informační zdroje posuzovat.

ŠKOLNÍ KNIHOVNA:

Výpůjční doba

Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 -14:00
Středa 12:00 -16:00
Čtvrtek 9:00 -14:00
Pátek 9:00 -12 -00

Sobota pouze v určených termínech dle požadavků SU Opava

 

kontakt:

knihovnice Tereza Hořejšová

telefon: +420 393 033 230

e-mail: horejsova.tereza[@]ssjs-tabor.cz