Projekt – Šance pro ICT

Registrační číslo: CZ 1.07/1.5.00/34.0551

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole.

Informace o projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo jednak metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a dále tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.
Realizace klíčových aktivit zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů pro vybrané tématické oblasti a jejich ověření ve výuce. Tvorba digitálních učebních materiálů bude zohledňovat moderní trendy výuky a jejich realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Cílovou skupinou jsou žáci střední školy, kteří budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů.
Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků budou podpořeny znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků zaměřené jednak na rozvoj finanční gramotnosti žáků a dále na zkvalitnění výuky cizích jazyků a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

Aktivity projektu:
– Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
– Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
– Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
– Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol
– Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Prezentace projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.