Výuka na diagnostických panelech zahájena

Ve školním roce 2011/2012 byla zahájena výuka na diagnostických panelech. Základní výuka je rozdělena do 4 bloků. Jednotlivé bloky jsou zaměřeny na:

zapalovací soustavu
palivovou soustavu
vstřikovací soustavu
automobil a životní prostředí.

Výuka v jednotlivých blocích je členěna na teoretickou část a praktické využití získaných poznatků. K výuce diagnostiky jsou využívány modely alternátorů, které vznikly jako součást grantového projektu. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin ve kterých výuka proběhne. V měsíci listopadu proběhla část školení. Jedná se o první část tématu „Zapalovací soustava“. Před vlastním

školením byli žáci seznámeni s bezpečností při práci na diagnostických panelech.

Přiložené fotografie