Školení část 3

Dne 19.9. 2011 proběhla 3. část školení na diagnostických panelech. Jednalo se o závěrečnou část školení podpořených osob.

V této části byly rozšířeny znalosti účastníků o teoretické a praktické znalosti z oblastí:
1. „ON – BOARD“ – sériová diagnostika HDS II.
2. „PIN“ – paraelní diagnostika HDP II.
3. Simulace poruch – praktické ukázky

Účastníci školení budou získané znalosti dále využívat při výuce odborných předmětů.

Přiložené fotografie