Školení BOZP

Ve dnech 14. a 16. května 2012 proběhlo školení vyučujících na diagnostických panelech.
Školení se zúčastnili 4 učitelé odborných předmětů a 2 učitelé odborného výcviku.

Školení BOZP ke stažení