Prezentace grantového projektu

Na maturitním plesu nástavbového studia Podnikání, kde většinu žáků tvoří absolventi učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář, jsme představili široké veřejnosti grantový projekt „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor“.
Ples proběhl 27.1.2012 v prostorách Milénia v Táboře. Projekt byl prezentován banerem. Plesu se zúčastnilo cca 400 osob. Zájem o prezentovaný projekt byl značný a to i z řad bývalých absolventů.

Přiložené fotografie