Prezentace grantového projektu v rámci otevření SICu

Dne 13. 4. 2012 proběhlo slavnostní otevření studijního a informačního centra naší školy. V rámci otevření SICu byly prezentovány probíhající grantové projekty. Projekt „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor“ představil vedoucí projektu Bc. Petr Semrád.
Seznámil přítomné hosty se základními informacemi o projektu, o dosažených monitorovacích indikátorech, o financování projektu a o jeho udržitelnosti.

Přiložené fotografie