Konference k ukončení grantového projektu

Dne 28. 6. 2012 proběhla na naší škole konference k ukončení grantového projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor“. Konference se zúčastnili členové realizačního týmu, tvůrci výukových pomůcek, pozvaní hosté a absolventi jednotlivých školení.
Celou konferenci řídil vedoucí projektu Bc. Petr Semrád. S výsledky evaluace přítomné seznámily koordinátorky projektu Ing. Jitka Herková a Ing. Ivana Jiránková.
Konference byla ukončena diskusí jednotlivých účastníků, kteří si vyměnili své zkušenosti a poznatky získané v průběhu realizace grantového projektu.
Na závěr byli všichni účastníci pozváni na malé občerstvení.

Přiložené fotografie