Doškolení

V souladu s projektem „Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor“ se uskutečnila 1. část školení na diagnostických panelech. Toto školení, které proběhlo 9.12. 2011, naplňuje monitorovací indikátor „Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb“. V rámci školení se rozšířil počet pracovníků, kteří mohou získané znalosti v rámci svých pracovních aktivit předávat žákům učebního oboru Automechanik a Autoelektrikář.
Druhá a třetí část školení proběhla v termínech 20.1. a 17.2. 2012.
Školitelé přejí všem zúčastněným, aby získané poznatky co nejvíce využili v praxi.

Přiložené fotografie