Projekt – Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.10/03.0083

Dnem 1. 3. 2011 naše škola zahájila realizaci projektu „ Modulová výuka diagnostiky osobních aut na Střední škole obchodu, služeb a řemesel Tábor, zkráceně Autodiagnostika SŠOSŘ Tábor, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/03.0083.
Smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání“ operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR uzavřel Jihočeský kraj jako poskytovatel finanční podpory a Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 jako její příjemce a realizátor projektu. Celková délka projektu je 16 měsíců s termínem ukončení 30. 6. 2012.
Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku technických předmětů prostřednictvím moderních výukových materiálů a pomůcek, inovací technického vybavení a vytvořením E -learningového portálu včetně prvků evaluace. Nedílnou součástí projektu je důraz na environmentálně šetrné postupy, provázání praxe s teorií a přenos know-how od zaměstnavatelů.
Modulová výuka se zaměřením na diagnostiku inovuje výuku žáků a přispívá značným způsobem k posílení vazby mezi teorií a praxí. V rámci projektu budou vytvořeny nové učební texty a na zakoupeném diagnostickém přístroji budou mít žáci možnost v praxi si vyzkoušet nabyté znalosti.

Aktivity projektu:
– Vytvořit výukové materiály se zaměřením na diagnostiku osobních aut kopírující silnou poptávku ze stran trhu práce
– E-learningové výukové interaktivní rozhraní
– Vytvoření výukových modelů
– Inovované učební pomůcky – výukové panely pro diagnostiku osobních automobilů
– Proškolení pedagogů v používání nových výukových pomůcek
– Evaluační mechanismy ověřující kvalitu nastavené výuky

Žáci si během výuky osvojí potřebný teoretický základ, který využijí v praktickém výcviku při práci s moderními diagnostickými přístroji. Díky inovovaným postupům ve výuce budou posilovány jejich odborné dovednosti. Výuka respektuje aktuální trendy technických oborů s ohledem na budoucí uplatnitelnost na trhu práce. Žáci tak budou lépe vyhovovat představám zaměstnavatelům o kvalifikované pracovní síle.

 

Prezentace projektu

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.