Šablony II pro SSJS Tábor

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016663

Realizováno v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3 OP

Infoleták: https://opvvv.msmt.cz/download/file3000.pdf

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.