Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony I pro SSJS Tábor

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007940
zobrazit informace o projektu

 

Šablony II pro SSJS Tábor

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016663
zobrazit informace o projektu 

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
zobrazit informace o projektu