Česko – rakouský projekt / 1992

 

CR    A

 

Vzhledem k rozšiřujícím se potřebám evropského trhu práce, které kladou vysoké nároky na úroveň odborného vzdělání a přípravu absolventů odborných škol, je zájmem získat co nejvíce zkušeností z jiných vzdělávacích systémů. Na tomto poznatku je založena myšlenka Česko-rakouského projektu. Vzájemná spolupráce v této oblasti byla zahájena v roce 1992.

Cíle projektu:

 • posouzení a porovnání našich učebních dokumentů s rakouskými učebními dokumenty
 • posouzení a srovnání se zadáním rakouské strany jednotných závěrečných zkoušek našich oborů vytvořených v rámci projektu Nová závěrečná zkouška NÚV Praha
 • tvorba učebních textů pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku učebních oborů v písemné a digitální podobě
 • spolupráce s odbornými školami v zahraničí
 • vzájemná účast žáků na mezinárodních soutěžích odborných dovedností jednotlivých oborů v Rakousku a České republice
 • výměnné studijní pobyty učitelů a žáků českých, rakouských i jiných zahraničních škol
 • propagace a rozvoj odborného vzdělávání
 • propagace Česko – rakouského projektu a jeho produktů na mezinárodních veletrzích a výstavách, soutěžích odborných dovedností, přehlídkách učňovského školství a v rámci jiných projektů.
 • propagace Česko – rakouského projektu a jeho produktů na www stránkách zúčastněných škol.

 

Projekt je rozdělen do několika sekcí, v nichž jsou zapojeny jednotlivé školy:

 • sekce elektrotechnická
 • sekce automobilní
 • sekce lesnická
 • sekce zemědělská
 • sekce stavební
 • sekce strojní
 • sekce gastronomická a obchodní