Česko-dánský projekt „Učící se učitel“ 2015

Registrační číslo: MŠMT-24623/2015

Prezentace projektu

Termín: 8. 11. – 14. 11. 2015

Místo: Køge Handelsskole, Dánsko

Web hostitele: https://khs.dk/om-khs/english/

Program:

 • představení hostitelské školy KHS, prohlídka areálu kampusu vč. všech jednotlivých pracovišť, prezentace programu kurzu a představení jeho organizátorů/účastníků;
 • přednášky, řízené diskuze a praktická cvičení v rámci školícího programu (tentokrát s ústředním tématem Pedagogický rozvoj a vývoj učitele jako jednotlivce);
 • průvodcovaná prohlídka historického centra hostitelského města;
 • komplexní prezentace dánské vzdělávací soustavy a komparace se systémem českým přímo na radnici místní samosprávy v Køge – formou přednášky a následné diskuze se šéfem odboru mezinárodních vztahů a ředitelem odboru školství tamtéž);
 • návštěva technické koleje v KHS kampusu v Køge – střední odborná škola a učiliště automobilní;
 • návštěva střední odborné a vyšší odborné školy sociálních služeb a péče v KHS kampusu v Køge;
 • praktický seminář na využití zpracování videa jako součásti výuky (prostřednictvím mobilních zařízení vč. smartphonů a tabletů) – tzv. blended learning;
 • vyhodnocení účasti na kurzu formou testu a certifikace účastníků;
 • celodenní návštěva Roskilde (muzeum vikingských lodí) a Kodaně (nezávislá čtvrť Christiania, královský palác Amalienborg a pěší zóna Strøget).

Zhodnocení:

Všichni zúčastnění zaměstnanci naší instituce se shodli na maximální přínosnosti uskutečněného setkání – mimo jiné zazněly pozitivní reakce a diskuzi implikující témata v těchto rovinách:

 • nové přístupy a metody práce uplatnitelné ve vlastní pedagogické práci účastníků;
 • seznámení se s výrazně odlišným systémem práce na podobném typu školy, vycházejícím z aplikace vzdělávacího systému postaveného na odlišných principech;
 • společenská stránka věci: diskuze s ostatními účastníky akce při formálních i neformálních příležitostech – výměna zkušeností a poznatků z vlastní praxe – často z prostředí oborově či institucionálně blízkého či totožného.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.