Projekt – Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU

Registrační číslo: Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134221

Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení – Lifelong Learning Programme 2007 – 2013. Zaměřen je především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu.

Informace o projektu

Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134221
Název projektu:
Evropskou gastronomií za podporou zvýšení praktických dovedností žáků SOU
Typ projektu: Leonardo da Vinci – Mobility
Začátek projektu: 2. 9. 2013
Konec projektu: 31. 7. 2014
Termín stáže: 5. 5. 2014 – 18. 5. 2014
Místo stáže: Cesenatico, Itálie
Účastníci stáže: 24 žáků, pedagogický doprovod
Partnerské organizace:
IAL Emilia Romagna Scuola Alberghiera e di Ristorazione
Hotel Raffaello di Zecca Salvatore

Hlavním cílem projektu je umožnit žákům prostřednictvím stáže v Itálii získat nové odborné znalosti a dovednosti z gastronomického oboru, rozšířit jejich jazykové, komunikační a profesní kompetence a motivovat účastníky stáže pro další vzdělávání. Cílem projektu je také prevence proti nezaměstnanosti a zvýšení zájmu o odborné vzdělávání.
Účastníci stáže získají certifikát Europass – mobility, který zaznamenává evropskou studijní stáž.
Projekt je financován z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Prezentace projektu

leonardo

Program celoživotního učení 2007 – 2013 Leonardo da Vinci