Zvyšování odborné kompetence žáků a učitelů za podpory odborníků z praxe

Název projektu: Zvyšování odborné kompetence žáků a učitelů za podpory odborníků z praxe

Registrační číslo: 49-02-001/16

Cíl projektu: Propagace a popularizace technického vzdělávání a posílení vazeb mezi teorií a praxí

Termín realizace: 01/2017 – 06/2017

Aktivity projektu:  Praktická výuka na odborném pracovišti STK v Sezimově Ústí. Získávání odborné způsobilosti k posuzování technického stavu osobních vozidel, užitkových vozidel a vozidel pro hromadnou přepravu osob.

Během praxe budou využívat moderní diagnostické přístroje, což povede k rozšíření jejich kompetence a lepší uplatnění na trhu práce.