Spolupracujeme se Slezskou univerzitou v Opavě

Celoživotní vzdělávání
Veřejná správa a regionální politika

Bakalářský studijní program
Gastronomie, hotelnictví a turismus