Závěrečná práce studentky v celostátním odborném periodiku

Celostátní odborný časopis pro knihovnictví Bulletin SKIP zveřejnil článek, který je výtahem ze závěrečné maturitní práce loňské absolventky obJoru Informační služby Terezy Staré s názvem: Informační potřeby generace X a služby knihoven pro tuto cílovou skupinu.

STARÁ, Tereza. InformaJční potřeby generace X a služby knihoven pro tuto cílovou skupinu. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 3 [cit. 2019-01-07]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/449

Archiv aktualit