Žáci VČ2 na exkurzi v Městském úřadu Tábor a Státním okresním archivu

V pátek 16. března 2018 se studenti druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili dvou exkurzí – Městského úřadu Tábor a Státního okresního archivu.
Začali jsme na Žižkově náměstí, v budově městského úřadu. Na úvod Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí, uspořádal přednášku v malé zasedací místnosti o organizační struktuře města Tábora a Městského úřadu Tábor. Seznámil studenty s umístěním a činností jednotlivých odborů. Exkurze pokračovala na matrice v oddací místnosti, kde si studenti si vyslechli přednášku týkající se matričních událostí a práce matrikáře.
Z historické budovy matriky jsme přešli do Státního okresního archivu Tábor. Přivítala nás paní ředitelka Ing. Alena Daňková, seznámila nás s organizací archivní správy ČR, provedla nás po celém pracovišti a poutavě hovořila o práci archivářů. Navštívili jsme badatelnu, přednáškový sál, konzervátorskou dílnu a klimatizovaný depozitář.

Ing. Olga Benešová

Archiv aktualit