Vzdělávací seminář

Ve dnech 19. – 20. 9. 2012 se studenti druhého a třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili semináře, který je pořádán ve spolupráci se vzdělávacím oddělením památníku Terezín. První den se spolu s lektory věnovali prohlídkám jednotlivých expozic Muzea ghetta a přípravě na workshopy. Večer pak zhlédli film Transport z ráje. Druhý den pak patřil prohlídce Malé pevnosti a prezentaci výsledků samostatné práce, Po obědě se studenti setkali s panem Tommym Karasem, který byl spolu se svými rodiči a bratrem deportován do terezínského ghetta.

autor: Ing. Prošková Ivana

Archiv aktualit