Volby do školské rady

Volba člena za zákonné zástupce a zletilé žáky

  • volba proběhne dálkovým přístupem elektronicky (IS Bakaláři) v termínu 7. – 10. 9. 2020
  • seznam navržených kandidátů bude zveřejněn 7. 9. 2020 zde a na veřejně přístupném místě ve škole
  • pro volbu bude pro Vás připravena anketa v IS Bakaláři
  • vyzýváme zákonné zástupce a zletilé žáky k podávání návrhů na kandidáta do školské rady přes Komens v IS Bakaláři do 15:00 hodin dne 7. 9. 2020

Informace o školské radě naší školy naleznete na níže uvedeném odkazu.
https://www.ssjs-tabor.cz/skola/skolska-rada/

dokument ke stažení (pdf):

Archiv aktualit