VIII. ročník soutěže s mezinárodní účastí „VÍTEJTE U NÁS“

Ve dnech 14. a 15. června 2017 se studentky třetího ročníku naší školy oboru Hotelnictví a turismus Darina Horáčková a Nikola Nováková zúčastnily soutěže „Vítejte u nás”, kterou každoročně pořádá Střední škola obchodní, Husova 9, České Budějovice. Tato akce skýtá jedinečnou příležitost žákům zdokonalit se ve svých odborných znalostech, ale i v komunikačních dovednostech a svým rozměrem se řadí k největším soutěžím tohoto typu v celé České republice. V Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné postavení zaujímá i při podpoře regionálního cestovního ruchu.

Letošního ročníku se účastnily týmy z Česka a Slovenska, ve dvou kategoriích měly předvést své odborné znalosti, prezentační dovednosti a schopnost komunikovat v cizím jazyce.

V prvním dni bylo úkolem soutěžního družstva pozvat posluchače do regionu, ze kterého družstvo přijíždí: “Přijeďte k nám, přijeďte za pohodou“. Soutěžící předvedli prezentace konkrétního místa v daném regionu, ve kterém můžete strávit příjemné a klidné chvíle i zážitky spojené s relaxací a pohodou. První soutěžní kategorie tak volně navazovala na projekt Jižní Čechy pohodové.

 Ve druhém dni soutěžící představili své prezentace na téma:” Po stopách rodu Habsburků, aneb i na našem území zanechali stopy”. Cílem prezentací bylo pozvat posluchače k návštěvě a prohlídce zajímavých územních lokalit, stavebních památek či jiných atraktivit, které poznamenala doba habsburská. Prezentace byly inspirovány třísetletým výročím narození Marie Terezie.

Děvčata se pod vedením Mgr. Marty Němečkové zhostila soutěžního klání se ctí a svými prezentacemi zaměřenými na současný i historický význam Tábora vzorně  reprezentovala nejen naši školu.

 

Archiv aktualit