Vepřové hody

Ve čtvrtek 9.3.2017 proběhla ve školní restauraci Beseda na Žižkově náměstí dlouho připravovaná akce připomínající tradici staročeských zabijaček a vepřových hodů, která měla oslovit nové zájemce o učební obor řezník, jež bude naše škola po delší odmlce v příštím roce otevírat. Akce proběhla ve spolupráci s firmou Kostelecké uzeniny a.s.a zúčastnily se jí více než dvě desítky pozvaných hostů z různých oblastí veřejného života. Oficiální část setkání zahájil v salónku restaurace Beseda ředitel školy Mgr.Jaroslav Petrů, po něm vystoupil personální ředitel Kosteleckých uzenin Mgr.Zdeněk Lidmila. Následovala hudební produkce souboru Pouličníci, po které přišlo na řadu  krátké představení výrobků našich žáků z oblasti kuchařských a cukrářských specialit prezentované učiteli odborného výcviku Bc.Tomášem Bažantem  a Ivanou Krákorovou. Poté již mohla vypuknout tradiční zabijačková hostina. Návštěvníci byli doslova zasypáni nabídkou tradičních vepřových pochoutek od  škvarkové pomazánky  přes ovar a teplé jitrnice až po vynikající  zabijačkový guláš. Chybět nemohla ani ovarová polévka tzv.prdelačka. Předzahrádka restaurace Beseda však  lákala širokou táborskou veřejnost již od rána. V jedné části mohli návštěvníci obdivovat zručnost vyhlášených mistrů řeznického řemesla pánů Kratochvíla a Macháčka při porcování prasete, krájení sádla či špejlování střev na výrobu jitrnic. V druhé části si pak mohli návštěvníci nakoupit různé masné výrobky z produkce Kosteleckých uzenin např. tlačenku, jelítka a jitrnice. Obrovský zájem však byl i o prodej cukrářských výrobků našeho Střediska praktického vyučování oboru cukrář zřízeného v loňském roce v patrech nad restaurací Beseda.
Akci považujeme za velice vydařenou. Velkou zásluhu na tom má též obsluhující personál restaurace Beseda, který pod vedením pana vedoucího Kindla odvedl tradičně vynikající práci.

 Mgr.M.Mikolášek

Archiv aktualit