Ve sklepení Restaurace Beseda vznikají nové výstavní prostory

Předmětem nového projektu Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 je vybudování interaktivní expozice Muzeum pivovarnictví. Pro tyto účely budou nově zrekonstruovány dosud nevyužívané a veřejnosti nepřístupné sklepní prostory nemovité kulturní památky Měšťanského domu Restaurace Beseda na Žižkově náměstí v Táboře. Tento projekt je financován ze zdrojů Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

autor: Ing. Eva Šišková

Archiv aktualit