Světový den boje proti AIDS

Naše škola se každoročně zapojuje do veřejné sbírky Červená stuha, jejíž výtěžek putuje na zlepšení životních podmínek HIV pozitivních, jejich rodin, na lékařská vyšetření a testování potenciálních nakažených. Protože tato problematika není žákům třídy HT2 lhostejná, zhostili se letos s nadšením a plným nasazením této akce. Přes nepřízeň počasí vyrazili do ulic a díky svému příjemnému vystupování a znalosti problematiky vybrali úctyhodnou částku 7704,- Kč. Část vybraných peněz slouží i k primární prevenci a ke zvýšení informovanosti mladých lidí. Třída HT2 bude odměněna besedou s odborníkem.
Počty HIV pozitivních se každoročně zvyšují o tisíce nakažených. Proto se touto problematikou nemoci AIDS zabývá celý svět. Jen v ČR žije 2330 HIV pozitivních, v říjnu bylo nově diagnostikováno celkem 22 osob.

K. Bílková, P. Šramhauserová, F. Bláha, O. Hrtoň

Archiv aktualit