Světlušky létaly ve dne

Nelogičnost v nadpisu je zdánlivá. Třída VČ2 se totiž zúčastnila tradiční veřejné sbírky známé jako Světluška, pořádané Nadačním fondem Českého rozhlasu. Celostátní sbírka má pomoci nevidomým občanům a má v ČR i na naší škole dlouholetou tradici.  Podle obsahu lucerniček, kam občané vkládali své peněžní dary, lze hodnotit let našich Světlušek jako velmi úspěšný. Nejde snad ani o to, kolik naše Světlušky vybraly, ale o dobrý pocit, že přispěly ke společensky prospěšné věci. Za zodpovědný a pozitivní postoj ke sbírce patří třídě VČ2 veliký dík.

PhDr. J. Vránek

Archiv aktualit