Studijní a informační centrum školy

Koncem roku 2011 bylo na naší škole otevřeno nové Studijní a informační centrum školy, které bylo realizováno v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zavedení výchovy k informační gramotnosti žáků v podmínkách školy, zahrnující učební, maturitní a nástavbové obory spolu s jazykovou školou a konzultačním střediskem Slezské univerzity v Opavě. Realizace projektu představuje vybudování studijního a informačního centra, v jehož prostorách mohou žáci získávat dovednosti a znalosti považované za součást informační gramotnosti.

autor: Ing. Ivana Prošková

Archiv aktualit